องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง


วิศวกรรมไฟฟ้า(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

วิศวกรรมไฟฟ้า(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ