องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
 
 
ระเบียบกฏหมาย


หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการ

    รายละเอียดข่าว

กระทรวงมหาดไทยยกเลิกหลักเกณฑ์เดิม และให้ใช้หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างใหม่

    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์การจ้างเหมาบริการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ