องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ระเบียบกฏหมาย


ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต

    รายละเอียดข่าว

ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก
หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย
เดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง


    เอกสารประกอบ ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ