องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.63

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.63

    เอกสารประกอบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.63
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ