องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ