องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ราคากลางกา

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ราคากลางการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศโครงการฝึกอบรม สัมนาศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี พ.ศ.2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ราคากลางกา
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ