องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้

    รายละเอียดข่าว

 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563

    เอกสารประกอบ รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ