องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

    เอกสารประกอบ

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ