องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


การขอต่ออายุใบอนุญาตใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถ

    รายละเอียดข่าว

การขอต่ออายุใบอนุญาตใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

    เอกสารประกอบ การขอต่ออายุใบอนุญาตใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ