องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีทจำหน่ายอาหารหรือ

    รายละเอียดข่าว

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีทจำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 เมตร

    เอกสารประกอบ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีทจำหน่ายอาหารหรือ
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ