องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33

    รายละเอียดข่าว

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33

    เอกสารประกอบ

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ