องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

    รายละเอียดข่าว

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

    เอกสารประกอบ

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ