องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

    รายละเอียดข่าว

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

    เอกสารประกอบ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ