องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ

    รายละเอียดข่าว

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    เอกสารประกอบ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ