องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


รายงานการข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบปร

    รายละเอียดข่าว

รายงานการข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน

    เอกสารประกอบ

รายงานการข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบปร
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ