องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ขั้นตอนการปฏิบัติงานร้องทุกข์ ร้องเรียน

    รายละเอียดข่าว

ขั้นตอนการปฏิบัติงานร้องทุกข์ ร้องเรียน

    เอกสารประกอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานร้องทุกข์ ร้องเรียน
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ