องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ขั้นตอนการปฏิบัติงานร้องทุกข์ ร้องเรียน

    รายละเอียดข่าว

ขั้นตอนการปฏิบัติงานร้องทุกข์ ร้องเรียน

    เอกสารประกอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานร้องทุกข์ ร้องเรียน
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ