องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

    รายละเอียดข่าว

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

    เอกสารประกอบ คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ