องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


นโยบายกำกับและดูแลองค์การที่ดี

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ นโยบายกำกับและดูแลองค์การที่ดี
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ