องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน


แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 25
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ