องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ