องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการจัดการข้อร้

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการจัดการข้อร้
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.พ. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ