องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้

    รายละเอียดข่าว

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555

องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ได้จัดทำแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2554
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ