องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


รายงานสรุปแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานสรุปแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ม.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ