องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้ [ 4 ธ.ค. 2563 ]3
2 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นส [ 20 ธ.ค. 2562 ]3
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นส [ 22 ม.ค. 2562 ]3
4 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]4
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง รายงานการร [ 20 ต.ค. 2560 ]4
6 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]3
7 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 30 พ.ย. 542 ]4
8 ประกาศรายงานทางการเงิน 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]3
9 หนังสือส่ง ประกาศรายงานทางการเงิน 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]4
10 งบทดลอง 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]5
11 รายงานรายรับ 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]3
12 รายงานรายจ่าย 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]3
13 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]3
14 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]3
15 รายงานทางการเงินประจำปี 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]3
16 รายงานทางการเงินประจำปี 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]4