องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 25 [ 4 เม.ย. 2565 ]68
2 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้ [ 4 ธ.ค. 2563 ]123
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นส [ 20 ธ.ค. 2562 ]134
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นส [ 22 ม.ค. 2562 ]144
5 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]137
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง รายงานการร [ 20 ต.ค. 2560 ]129
7 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]114
8 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 30 พ.ย. 542 ]131
9 ประกาศรายงานทางการเงิน 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]118
10 หนังสือส่ง ประกาศรายงานทางการเงิน 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]116
11 งบทดลอง 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]110
12 รายงานรายรับ 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]107
13 รายงานรายจ่าย 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]111
14 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]115
15 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]112
16 รายงานทางการเงินประจำปี 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]115
17 รายงานทางการเงินประจำปี 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]130