องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2565 [ 9 มี.ค. 2566 ]6
2 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 25 [ 4 เม.ย. 2565 ]108
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้ [ 4 ธ.ค. 2563 ]160
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นส [ 20 ธ.ค. 2562 ]207
5 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นส [ 22 ม.ค. 2562 ]212
6 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]203
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง รายงานการร [ 20 ต.ค. 2560 ]199
8 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]154
9 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 30 พ.ย. 542 ]203
10 ประกาศรายงานทางการเงิน 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]154
11 หนังสือส่ง ประกาศรายงานทางการเงิน 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]157
12 งบทดลอง 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]149
13 รายงานรายรับ 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]142
14 รายงานรายจ่าย 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]156
15 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]147
16 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]151
17 รายงานทางการเงินประจำปี 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]149
18 รายงานทางการเงินประจำปี 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]194