องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2566 [ 30 ม.ค. 2567 ]26
2 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566 [ 10 ส.ค. 2566 ]3
3 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2565 [ 9 มี.ค. 2566 ]67
4 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 25 [ 4 เม.ย. 2565 ]168
5 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้ [ 4 ธ.ค. 2563 ]225
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นส [ 20 ธ.ค. 2562 ]262
7 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นส [ 22 ม.ค. 2562 ]286
8 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]264
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง รายงานการร [ 20 ต.ค. 2560 ]268
10 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]222
11 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2553 [ 30 พ.ย. 542 ]281
12 ประกาศรายงานทางการเงิน 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]220
13 หนังสือส่ง ประกาศรายงานทางการเงิน 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]226
14 งบทดลอง 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]230
15 รายงานรายรับ 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]207
16 รายงานรายจ่าย 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]229
17 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]206
18 รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]212
19 รายงานทางการเงินประจำปี 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]215
20 รายงานทางการเงินประจำปี 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]245