องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) [ 5 พ.ย. 2562 ]220
2 เจ้าพนักงานเวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]259
3 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส [ 5 พ.ย. 2562 ]217
4 เจ้าพนักงานการเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]262
5 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]216
6 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]264
7 เจ้าพนักงานพัสดุ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]211
8 เจ้าพนักงานการคลัง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]263
9 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]248
10 เจ้าพนักงานทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]271
11 เจ้าพนักงานธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]230
12 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]209
13 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]207
14 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]215
15 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]260
16 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]212
17 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]222
18 นักวิชาการการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]248
19 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]233
20 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]271
 
หน้า 1|2|3|4|5|6