องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]109
22 นักจัดการงานช่าง(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) [ 5 พ.ย. 2562 ]108
23 วิศวกรรมสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]108
24 สถาปนิก(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]102
25 นายช่างศิลป์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]126
26 โภชนากร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]114
27 พยาบาลเทคนิค(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]107
28 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]111
29 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]107
30 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]116
31 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง) [ 5 พ.ย. 2562 ]113
32 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติงาน-อา [ 5 พ.ย. 2562 ]114
33 นายช่างผังเมือง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]112
34 นายช่างสำรวจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]109
35 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]113
36 สัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]115
37 นักวิชการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]143
38 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]110
39 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) [ 5 พ.ย. 2562 ]113
40 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) [ 5 พ.ย. 2562 ]122
 
|1หน้า 2|3|4|5|6