องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลทั้งหมด 104 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]199
62 นักวิชการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]167
63 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]213
64 วิศกรโยธา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]208
65 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]210
66 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]217
67 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]154
68 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ [ 5 พ.ย. 2562 ]215
69 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]209
70 นักอาชัวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) [ 5 พ.ย. 2562 ]158
71 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]158
72 ันักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]203
73 พยาบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]163
74 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]162
75 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]162
76 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]164
77 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) [ 5 พ.ย. 2562 ]162
78 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]207
79 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]208
80 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 5 พ.ย. 2562 ]220
 
|1|2|3หน้า 4|5|6