องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายงายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]7
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]141
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]207
4 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบปร [ 20 ต.ค. 2563 ]201
5 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบปร [ 17 ก.ค. 2563 ]250
6 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบปร [ 20 เม.ย. 2563 ]218
7 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบปร [ 20 ม.ค. 2563 ]252
8 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบปร [ 18 ต.ค. 2562 ]207
9 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบปร [ 18 ก.ค. 2562 ]224
10 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบปร [ 22 เม.ย. 2562 ]197
11 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบปร [ 17 ม.ค. 2562 ]215
12 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบปร [ 26 ต.ค. 2561 ]219
13 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบปร [ 13 ก.ค. 2561 ]222
14 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบปร [ 18 เม.ย. 2561 ]201
15 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบปร [ 12 ม.ค. 2561 ]194