องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายงายผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 เม.ย. 2565 ]87
2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]156
3 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบปร [ 20 ต.ค. 2563 ]150
4 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบปร [ 17 ก.ค. 2563 ]196
5 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบปร [ 20 เม.ย. 2563 ]153
6 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบปร [ 20 ม.ค. 2563 ]195
7 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบปร [ 18 ต.ค. 2562 ]156
8 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบปร [ 18 ก.ค. 2562 ]159
9 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบปร [ 22 เม.ย. 2562 ]146
10 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบปร [ 17 ม.ค. 2562 ]149
11 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบปร [ 26 ต.ค. 2561 ]158
12 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบปร [ 13 ก.ค. 2561 ]152
13 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบปร [ 18 เม.ย. 2561 ]149
14 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบปร [ 12 ม.ค. 2561 ]146