องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงาน อปท. [ 26 เม.ย. 2567 ]17
2 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 17 เม.ย. 2567 ]62
3 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณ [ 17 เม.ย. 2567 ]62
4 การเดินทางไปราชการ [ 17 เม.ย. 2567 ]51
5 คู่มือการปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล [ 17 เม.ย. 2567 ]54
6 การเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒน [ 17 เม.ย. 2567 ]56
7 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 10 ก.พ. 2566 ]64
8 คู่มือการปฏิบัติงานการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 10 ก.พ. 2566 ]49
9 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานของการจัดเก็บภาษีป้าย [ 10 ก.พ. 2566 ]51
10 แผนภูมิขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย [ 10 ก.พ. 2566 ]53