องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการรายงาน มฝ.2 [ 11 พ.ค. 2564 ]4
2 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 3 พ.ค. 2564 ]5
3 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ [ 3 พ.ค. 2564 ]4
4 คู่มือการจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนพาณิชย์ [ 3 พ.ค. 2564 ]4
5 คู่มือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 3 พ.ค. 2564 ]5
6 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์ และพนัก [ 3 พ.ค. 2564 ]4
7 คู่มือการจดทะเบียนสำหรับคำขอ ก.พ.ร. (Biz portal) [ 3 พ.ค. 2564 ]4
8 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้อ [ 3 พ.ค. 2564 ]4
9 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข [ 3 พ.ค. 2564 ]4
10 คู่มือปฏิบัติงานงานสารบรรณ [ 3 พ.ค. 2564 ]4
11 คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตั [ 3 พ.ค. 2564 ]5
12 คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล [ 3 พ.ค. 2564 ]4
13 ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน [ 3 พ.ค. 2564 ]4
14 ขั้นตอนการปฏิบัติงานร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 3 พ.ค. 2564 ]4
15 ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ [ 3 พ.ค. 2564 ]4
16 ขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเ [ 3 พ.ค. 2564 ]4
17 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 3 พ.ค. 2564 ]4