องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 7 มี.ค. 2565 ]108
2 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ [ 7 มี.ค. 2565 ]106
3 คู่มือการจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนพาณิชย์ [ 7 มี.ค. 2565 ]108
4 คู่มือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 7 มี.ค. 2565 ]112
5 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์ และพนัก [ 7 มี.ค. 2565 ]113
6 คู่มือการจดทะเบียนสำหรับคำขอ ก.พ.ร. (Biz portal) [ 7 มี.ค. 2565 ]110
7 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้อ [ 7 มี.ค. 2565 ]105
8 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข [ 7 มี.ค. 2565 ]105
9 คู่มือปฏิบัติงานงานสารบรรณ [ 7 มี.ค. 2565 ]118
10 คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตั [ 7 มี.ค. 2565 ]110
11 คู่มือการรายงาน มฝ.2 [ 7 มี.ค. 2565 ]117
12 คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล [ 7 มี.ค. 2565 ]110
13 ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน [ 7 มี.ค. 2565 ]110
14 ขั้นตอนการปฏิบัติงานร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 7 มี.ค. 2565 ]99
15 ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ [ 7 มี.ค. 2565 ]105
16 ขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเ [ 7 มี.ค. 2565 ]99
17 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 7 มี.ค. 2565 ]110