องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 10 ก.พ. 2566 ]149
2 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ [ 10 ก.พ. 2566 ]144
3 คู่มือการจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนพาณิชย์ [ 10 ก.พ. 2566 ]154
4 คู่มือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ [ 10 ก.พ. 2566 ]155
5 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับนายทะเบียนพาณิชย์ และพนัก [ 10 ก.พ. 2566 ]156
6 คู่มือการจดทะเบียนสำหรับคำขอ ก.พ.ร. (Biz portal) [ 10 ก.พ. 2566 ]154
7 คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องร้อ [ 10 ก.พ. 2566 ]138
8 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข [ 10 ก.พ. 2566 ]140
9 คู่มือปฏิบัติงานงานสารบรรณ [ 10 ก.พ. 2566 ]167
10 คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตั [ 10 ก.พ. 2566 ]143
11 คู่มือการรายงาน มฝ.2 [ 10 ก.พ. 2566 ]147
12 คู่มือการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล [ 10 ก.พ. 2566 ]156
13 ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน [ 10 ก.พ. 2566 ]145
14 ขั้นตอนการปฏิบัติงานร้องทุกข์ ร้องเรียน [ 10 ก.พ. 2566 ]131
15 ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ [ 10 ก.พ. 2566 ]137
16 ขั้นตอนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเ [ 10 ก.พ. 2566 ]140
17 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 10 ก.พ. 2566 ]153
18 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 10 ก.พ. 2566 ]9
19 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 10 ก.พ. 2566 ]9
20 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณ [ 10 ก.พ. 2566 ]7
 
หน้า 1|2