องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที่4) [ 17 ส.ค. 2564 ]4
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที่3) [ 5 ส.ค. 2563 ]5
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม(ฉบับที่2) [ 14 ก.พ. 2563 ]4
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]4
5 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 [ 3 มิ.ย. 2559 ]4
6 แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ส่วนที่ 1 [ 2 ก.ค. 2558 ]3
7 แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ส่วนที่ 2 [ 2 ก.ค. 2558 ]3
8 แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ส่วนที่ 3 [ 2 ก.ค. 2558 ]3
9 แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 ส่วนที่ 4 [ 2 ก.ค. 2558 ]3
10 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2559-2561 [ 2 ก.ค. 2558 ]4
11 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ส่วนที่ 1-4 [ 20 มิ.ย. 2557 ]3
12 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ส่วนที่ 5 [ 20 มิ.ย. 2557 ]3
13 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ส่วนที่ 6 [ 20 มิ.ย. 2557 ]3
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2558-2560 [ 20 มิ.ย. 2557 ]3
15 ประกาศใช้แผนสามปี 2557-2559 [ 1 ก.ค. 2556 ]3
16 แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ส่วนที่ 1-4 [ 1 ก.ค. 2556 ]3
17 แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ส่วนที่ 5 [ 1 ก.ค. 2556 ]3
18 แผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ส่วนที่ 6 [ 1 ก.ค. 2556 ]3
19 แผนพัฒนาสามปี (2556-2558) ส่วนที่ 5 [ 11 ก.ค. 2555 ]3
20 แผนพัฒนาสามปี (2556-2558) ส่วนที่ 1-4 [ 11 ก.ค. 2555 ]3
 
หน้า 1|2