องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานผลการดำเนินงานโครงการประเมินตามโครงการประเมิ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการประเมินตามโครงการประเมิ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ