องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด หัวหน้าส่วน ผอกองทุกกอง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด หัวหน้าส่วน ผอกองทุกกอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ