องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ฯ ปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ฯ ปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ