องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงานประจำปี 2567 [ 13 ต.ค. 2566 ]51
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]81
3 แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]63
4 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]247
5 แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 [ 25 ต.ค. 2562 ]231
6 แผนการดำเนินงานประจำปี 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]254
7 แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 11 ธ.ค. 2560 ]241
8 แผนการดำเนินงานประจำปี 2560 [ 31 ต.ค. 2559 ]236
9 ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๘ [ 17 ต.ค. 2557 ]267
10 แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ ส่วนที่ ๑ [ 17 ต.ค. 2557 ]230
11 แผนดำเนินงาน ปี ๒๕๕๘ ส่วนที่ ๒ [ 17 ต.ค. 2557 ]218
12 ประกาศใช้แผนดำเนินงานปี 2556 [ 1 ก.พ. 2556 ]221
13 ส่วนที่ 1 [ 28 เม.ย. 2553 ]282
14 ส่วนที่ 2 [ 28 เม.ย. 2553 ]277
15 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2555 [ 30 พ.ย. 542 ]293
16 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2556 [ 30 พ.ย. 542 ]227
17 ประกาศใช้แผนดำเนินงานปี 2557 [ 30 พ.ย. 542 ]219
18 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2554 [ 30 พ.ย. 542 ]205