องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เรื่อง การประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2566 ]50
2 ประมาณจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2566 ]54
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2566 ]45
4 ประกาศ นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 22 มี.ค. 2566 ]51