องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 25 เม.ย. 2567 ]15
2 ประมวลจริยะธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 23 เม.ย. 2567 ]15
3 ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร [ 23 เม.ย. 2567 ]15
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เรื่อง การประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2566 ]69
5 ประมาณจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2566 ]74
6 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 22 มี.ค. 2566 ]60
7 ประกาศ นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 22 มี.ค. 2566 ]63