องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.66 [ 4 เม.ย. 2566 ]7
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.66 [ 1 มี.ค. 2566 ]9
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.66 [ 3 ก.พ. 2566 ]10
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.65 [ 3 ม.ค. 2566 ]11
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]8
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.65 [ 3 พ.ย. 2565 ]9
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.65 [ 3 ต.ค. 2565 ]5
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.65 [ 1 ก.ย. 2565 ]6
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.65 [ 2 ส.ค. 2565 ]7
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.65 [ 4 ก.ค. 2565 ]5
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]7
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.65 [ 3 พ.ค. 2565 ]138
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.65 [ 4 เม.ย. 2565 ]99
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.65 [ 3 มี.ค. 2565 ]105
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.65 [ 3 ก.พ. 2565 ]107
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.64 [ 6 ม.ค. 2565 ]104
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]105
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.64 [ 3 พ.ย. 2564 ]109
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.64 [ 1 ต.ค. 2564 ]103
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.64 [ 1 ก.ย. 2564 ]103
 
หน้า 1|2|3|4|5