องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.65 [ 3 พ.ค. 2565 ]70
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.65 [ 4 เม.ย. 2565 ]65
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.65 [ 3 มี.ค. 2565 ]71
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.65 [ 3 ก.พ. 2565 ]71
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.64 [ 6 ม.ค. 2565 ]68
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]69
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.64 [ 3 พ.ย. 2564 ]72
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.64 [ 1 ต.ค. 2564 ]69
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.64 [ 1 ก.ย. 2564 ]68
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.64 [ 2 ส.ค. 2564 ]71
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.64 [ 1 ก.ค. 2564 ]66
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.64 [ 1 มิ.ย. 2564 ]69
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.64 [ 7 พ.ค. 2564 ]143
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.64 [ 9 เม.ย. 2564 ]121
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.64 [ 8 มี.ค. 2564 ]123
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.64 [ 10 ก.พ. 2564 ]129
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.63 [ 11 ม.ค. 2564 ]129
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.63 [ 9 ธ.ค. 2563 ]124
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 63 [ 6 พ.ย. 2563 ]112
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.63 [ 7 พ.ค. 2563 ]120
 
หน้า 1|2|3|4