องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม 2567 [ 1 เม.ย. 2567 ]4
2 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 [ 4 มี.ค. 2567 ]1
3 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]1
4 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 [ 3 ม.ค. 2567 ]2
5 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]1
6 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 [ 2 พ.ย. 2566 ]2
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.66 [ 5 ต.ค. 2566 ]15
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.66 [ 6 ก.ย. 2566 ]9
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.66 [ 4 ส.ค. 2566 ]9
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.66 [ 4 ก.ค. 2566 ]8
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.66 [ 7 มิ.ย. 2566 ]40
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.66 [ 3 พ.ค. 2566 ]46
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.66 [ 4 เม.ย. 2566 ]50
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.66 [ 1 มี.ค. 2566 ]54
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.66 [ 3 ก.พ. 2566 ]51
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.65 [ 3 ม.ค. 2566 ]67
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.65 [ 2 ธ.ค. 2565 ]56
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.65 [ 3 พ.ย. 2565 ]58
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.65 [ 3 ต.ค. 2565 ]59
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.65 [ 1 ก.ย. 2565 ]46
 
หน้า 1|2|3|4|5