องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.65 [ 3 พ.ค. 2565 ]127
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.65 [ 4 เม.ย. 2565 ]93
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.65 [ 3 มี.ค. 2565 ]99
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.65 [ 3 ก.พ. 2565 ]101
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.64 [ 6 ม.ค. 2565 ]97
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.64 [ 2 ธ.ค. 2564 ]99
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.64 [ 3 พ.ย. 2564 ]101
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย.64 [ 1 ต.ค. 2564 ]97
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค.64 [ 1 ก.ย. 2564 ]97
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค.64 [ 2 ส.ค. 2564 ]101
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย.64 [ 1 ก.ค. 2564 ]95
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค.64 [ 1 มิ.ย. 2564 ]96
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.64 [ 7 พ.ค. 2564 ]200
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มี.ค.64 [ 9 เม.ย. 2564 ]151
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ.64 [ 8 มี.ค. 2564 ]153
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค.64 [ 10 ก.พ. 2564 ]183
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธ.ค.63 [ 11 ม.ค. 2564 ]185
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.63 [ 9 ธ.ค. 2563 ]158
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค. 63 [ 6 พ.ย. 2563 ]142
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย.63 [ 7 พ.ค. 2563 ]154
 
หน้า 1|2|3|4