องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ข้อมูลทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม [ 17 ม.ค. 2561 ]139
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกาย [ 14 ธ.ค. 2560 ]113
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ [ 7 ธ.ค. 2560 ]112
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน [ 8 พ.ย. 2560 ]112
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม [ 14 ก.ย. 2560 ]130
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม [ 7 ส.ค. 2560 ]115
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน [ 20 ก.ค. 2560 ]133
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม [ 13 มิ.ย. 2560 ]113
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2 [ 5 มิ.ย. 2560 ]109
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2 [ 24 เม.ย. 2560 ]114
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพัน [ 20 มี.ค. 2560 ]141
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2 [ 17 ก.พ. 2560 ]113
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม [ 16 ม.ค. 2560 ]112
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกาย [ 20 ธ.ค. 2559 ]116
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2 [ 22 พ.ย. 2559 ]109
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน [ 20 ต.ค. 2559 ]112
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม [ 12 ต.ค. 2559 ]109
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม [ 12 ก.ย. 2559 ]115
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน [ 28 ก.ค. 2559 ]117
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2 [ 9 มิ.ย. 2559 ]108
 
|1|2หน้า 3|4