องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 2 ก.พ. 2566 ]3
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 31 ม.ค. 2566 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 23 ธ.ค. 2565 ]6
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 21 ธ.ค. 2565 ]6
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 21 ธ.ค. 2565 ]5
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 14 ธ.ค. 2565 ]11
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 13 ธ.ค. 2565 ]16
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างงานชั้นผิวทา [ 7 ธ.ค. 2565 ]12
9

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดรากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนโดยการรื้อพร้

[ 30 พ.ย. 2565 ]20
10

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการรื้อพร

[ 28 พ.ย. 2565 ]19
11

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยการรื้อพร

[ 31 ต.ค. 2565 ]34
12

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนโดยเสริมหินค

[ 16 ก.ย. 2565 ]72
13

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส

[ 16 ก.ย. 2565 ]54
14

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับเกรดถนนหินคลุก บ้าน

[ 16 ก.ย. 2565 ]57
15 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในกา [ 16 ก.ย. 2565 ]63
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดรา [ 9 ก.ย. 2565 ]48
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ประกาศราคา [ 9 ก.ย. 2565 ]57
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ประกาศผู้ช [ 25 ส.ค. 2565 ]62
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดรา [ 22 ส.ค. 2565 ]52
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดรา [ 22 ส.ค. 2565 ]51
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7