องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25 [ 27 ก.ค. 2554 ]130
22 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25 [ 27 ก.ค. 2554 ]118
23 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25 [ 27 ก.ค. 2554 ]116
24 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25 [ 27 ก.ค. 2554 ]112
25 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2 [ 27 ก.ค. 2554 ]114
26 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2554 [ 27 ก.ค. 2554 ]128
27 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 [ 11 พ.ย. 2553 ]141
28 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 [ 11 พ.ย. 2553 ]120
29 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 [ 11 พ.ย. 2553 ]136
30 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 [ 11 พ.ย. 2553 ]112
31 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 [ 11 พ.ย. 2553 ]117
32 ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25 [ 11 พ.ย. 2553 ]125
33 ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25 [ 11 พ.ย. 2553 ]109
34 ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 255 [ 11 พ.ย. 2553 ]137
35 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 12 ม.ค. 2553 ]127
36 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 12 ม.ค. 2553 ]112
37 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 [ 9 ต.ค. 2552 ]138
38 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 [ 9 ต.ค. 2552 ]113
39 ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ [ 9 ต.ค. 2552 ]131
40 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]111
 
|1หน้า 2|3