องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
รายงานการประชุม
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25 [ 27 ก.ค. 2554 ]194
42 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25 [ 27 ก.ค. 2554 ]188
43 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25 [ 27 ก.ค. 2554 ]192
44 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ประจำปี 2 [ 27 ก.ค. 2554 ]207
45 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2554 [ 27 ก.ค. 2554 ]220
46 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 [ 11 พ.ย. 2553 ]243
47 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 [ 11 พ.ย. 2553 ]194
48 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 [ 11 พ.ย. 2553 ]228
49 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 [ 11 พ.ย. 2553 ]184
50 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 [ 11 พ.ย. 2553 ]196
51 ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 25 [ 11 พ.ย. 2553 ]221
52 ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 25 [ 11 พ.ย. 2553 ]180
53 ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 255 [ 11 พ.ย. 2553 ]232
54 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา [ 12 ม.ค. 2553 ]223
55 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 12 ม.ค. 2553 ]185
56 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 [ 9 ต.ค. 2552 ]234
57 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 [ 9 ต.ค. 2552 ]185
58 ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ [ 9 ต.ค. 2552 ]219
59 รายงานการประชุมสภา อบต. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]177
60 ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ สมัยที่ 3 [ 30 พ.ย. 542 ]283
 
|1|2หน้า 3