องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเค [ 3 พ.ค. 2564 ]3
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถ [ 3 พ.ค. 2564 ]3
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีทจำหน่ายอาหารหรือ [ 3 พ.ค. 2564 ]4
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อส [ 3 พ.ค. 2564 ]4
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขน [ 3 พ.ค. 2564 ]3
6 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอา [ 3 พ.ค. 2564 ]3
7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 3 พ.ค. 2564 ]4
8 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฎิกู [ 3 พ.ค. 2564 ]3
9 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 พ.ค. 2564 ]3
10 การขอเลขที่บ้าน [ 3 พ.ค. 2564 ]3
11 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณ [ 3 พ.ค. 2564 ]3
12 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณ [ 3 พ.ค. 2564 ]3
13 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณ [ 3 พ.ค. 2564 ]3
14 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 3 พ.ค. 2564 ]3
15 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33 [ 3 พ.ค. 2564 ]3
16 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 3 พ.ค. 2564 ]4
17 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 3 พ.ค. 2564 ]3
18 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 [ 3 พ.ค. 2564 ]4
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งป [ 3 พ.ค. 2564 ]4
20 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนส [ 3 พ.ค. 2564 ]3
 
หน้า 1|2