องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเค [ 7 มี.ค. 2565 ]140
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถ [ 7 มี.ค. 2565 ]134
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีทจำหน่ายอาหารหรือ [ 7 มี.ค. 2565 ]138
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อส [ 7 มี.ค. 2565 ]137
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขน [ 7 มี.ค. 2565 ]132
6 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอา [ 7 มี.ค. 2565 ]138
7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 7 มี.ค. 2565 ]141
8 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฎิกู [ 7 มี.ค. 2565 ]134
9 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 7 มี.ค. 2565 ]142
10 การขอเลขที่บ้าน [ 7 มี.ค. 2565 ]141
11 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณ [ 7 มี.ค. 2565 ]137
12 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณ [ 7 มี.ค. 2565 ]138
13 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณ [ 7 มี.ค. 2565 ]135
14 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 7 มี.ค. 2565 ]142
15 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33 [ 7 มี.ค. 2565 ]135
16 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 7 มี.ค. 2565 ]163
17 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 7 มี.ค. 2565 ]139
18 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 [ 7 มี.ค. 2565 ]136
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งป [ 7 มี.ค. 2565 ]141
20 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนส [ 7 มี.ค. 2565 ]138
 
หน้า 1|2