องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเค [ 9 มี.ค. 2566 ]196
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถ [ 10 ก.พ. 2566 ]184
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีทจำหน่ายอาหารหรือ [ 10 ก.พ. 2566 ]188
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อส [ 10 ก.พ. 2566 ]191
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขน [ 10 ก.พ. 2566 ]181
6 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอา [ 10 ก.พ. 2566 ]198
7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 ก.พ. 2566 ]187
8 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการการรับทำการกำจัดสิ่งปฎิกู [ 10 ก.พ. 2566 ]182
9 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 10 ก.พ. 2566 ]193
10 การขอเลขที่บ้าน [ 10 ก.พ. 2566 ]191
11 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณ [ 10 ก.พ. 2566 ]197
12 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณ [ 10 ก.พ. 2566 ]186
13 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณ [ 10 ก.พ. 2566 ]180
14 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 10 ก.พ. 2566 ]203
15 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33 [ 10 ก.พ. 2566 ]181
16 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 10 ก.พ. 2566 ]221
17 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 10 ก.พ. 2566 ]188
18 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 [ 10 ก.พ. 2566 ]180
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งป [ 10 ก.พ. 2566 ]194
20 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนส [ 10 ก.พ. 2566 ]225
 
หน้า 1|2