องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ฯ ปี พ.ศ.2566 [ 5 ม.ค. 2567 ]34
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ฯ ปี พ.ศ. 2565 [ 26 เม.ย. 2566 ]84
3 มาตรการป้องกันการขัดกัน [ 3 พ.ย. 2563 ]246
4 มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม [ 23 ก.พ. 2562 ]216
5 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการจัดการข้อร้ [ 23 ก.พ. 2562 ]243