องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [ 26 เม.ย. 2566 ]51
2 มาตรการป้องกันการขัดกัน [ 3 พ.ย. 2563 ]227
3 มาตรฐานการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตาม [ 23 ก.พ. 2562 ]196
4 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการจัดการข้อร้ [ 23 ก.พ. 2562 ]221