องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
 


วันต่อต้านยาเสพติดโลก


วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงโทษของยาเสพติด และห่างไกลยาเสพติด
2021-10-18
2021-08-19
2021-06-25
2021-06-14
2020-11-12
2020-10-14
2020-07-15
2020-07-14
2020-03-01
2020-02-05