องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ปีงบประมาณ 2566


 

กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(การจัดทำถังขยะเปียก  ลดโลกร้อน) ปีงบประมาณ 2566

                     ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

                                              วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-03-09
2023-03-03
2023-02-24
2023-02-21
2023-02-16
2022-11-25
2022-04-05