องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (การจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน) ปีงบประมาณ 2566


 

กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(การจัดทำถังขยะเปียก  ลดโลกร้อน) ปีงบประมาณ 2566

                     ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

                                              วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

2022-11-25
2021-10-18
2021-08-19
2021-06-25
2021-06-14
2020-11-12
2020-10-14
2020-07-15
2020-07-14
2020-03-01