องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
 


รายงานผลการดำเนินงานการช่วยเหลือบ้านประสบวาตภัย


ตามหนังสือที่อ้างถึง ด้วยเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ได้เกิดพายุฤดูร้อนพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวนมาก ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินเร่งรัดแนวทางแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งขณะองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสำรวจความเสียหายแล้ว เห็นควรให้การช่วยเหลือโดยสนับสนุนด้านการดำรงชีพ ให้ดำเนินการช่วยเหลือจ่ายเป็นเงิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไป

ทั้งนี้ อบต.กำปัง ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน และดำเนินการช่วยเหลือจ่ายเป็ยเงินเยียวยาผู้ประสบภัยวาตภัยเรียบร้อยแล้ว





2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-03-09
2023-03-03
2023-02-24
2023-02-21
2023-02-16
2022-11-25
2022-04-05