องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
 


วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ อบต.กำปัง อ.โนนไทย ได้ลงพื้นที่ บ้านอ้อ หมู่ที่ 6 เพื่อสุ่มตรวจครัวเรือนในพื้นที่ที่จัดทำถังขยะเปียก


2023-05-18
2023-05-18
2023-05-18
2023-03-09
2023-03-03
2023-02-24
2023-02-21
2023-02-16
2022-11-25
2022-04-05