องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
 


การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านนา และผู้ใหญ่บ้านตะกรุด ว่ามีปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภค สาเหตุมาจากเหมืองส่งน้ำที่ผ่านหมู่บ้าน มีลักษณะตื้นเขิน ไม่สามารถผันน้ำมาได้
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังนี้
1. ดำเนินการขุดลอกเหมืองด้วยเครื่องจักรกล โดยใช้งบประมาณจาก อบต.กำปัง
2. ดำเนินการลอกกำจัดวัชพืช โดยงใช้แรงงานของชาวบ้าน
2021-10-18
2021-08-19
2021-06-25
2021-06-14
2020-11-12
2020-10-14
2020-07-15
2020-07-14
2020-03-01
2020-02-05