องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 15 ก.ค. 2563 ]5
2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตปร [ 15 ก.ค. 2563 ]7
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 15 ก.ค. 2563 ]6
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 15 ก.ค. 2563 ]6
5 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 15 ก.ค. 2563 ]5
6 แผนการตรวจสอบประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]5
7 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ [ 1 เม.ย. 2560 ]5
8 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเ [ 1 มี.ค. 2560 ]6
9 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุง [ 1 มี.ค. 2560 ]5
10 สรุปผลการพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบ [ 1 มี.ค. 2560 ]5
11 แผนการตรวจสอบประจำปี 2560 [ 29 ก.ย. 2559 ]5
12 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน [ 29 ก.ย. 2559 ]5