องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มี.ค. 67 [ 5 เม.ย. 2567 ]4
2 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ก.พ. 67 [ 4 มี.ค. 2567 ]5
3 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ม.ค. 67 [ 5 ก.พ. 2567 ]5
4 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ธ.ค. 66 [ 5 ม.ค. 2567 ]6
5 คู่มือการตรวจสอบภายใน 67 [ 2 พ.ย. 2566 ]22
6 แผนการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]22
7 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]35
8 กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]27
9 คำสั่ง การแบ่งงาน และการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 2 ต.ค. 2566 ]25
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 15 ก.ค. 2563 ]249
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตปร [ 15 ก.ค. 2563 ]210
12 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 15 ก.ค. 2563 ]220
13 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 15 ก.ค. 2563 ]210
14 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 15 ก.ค. 2563 ]206
15 แผนการตรวจสอบประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]204
16 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ [ 1 เม.ย. 2560 ]266
17 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเ [ 1 มี.ค. 2560 ]264
18 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุง [ 1 มี.ค. 2560 ]202
19 สรุปผลการพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบ [ 1 มี.ค. 2560 ]224
20 แผนการตรวจสอบประจำปี 2560 [ 29 ก.ย. 2559 ]253
 
หน้า 1|2