องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน พ.ค. 67 [ 7 มิ.ย. 2567 ]4
2 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน เม.ย. 67 [ 6 พ.ค. 2567 ]8
3 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน มี.ค. 67 [ 5 เม.ย. 2567 ]19
4 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ก.พ. 67 [ 4 มี.ค. 2567 ]23
5 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ม.ค. 67 [ 5 ก.พ. 2567 ]18
6 รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำเดือน ธ.ค. 66 [ 5 ม.ค. 2567 ]25
7 คู่มือการตรวจสอบภายใน 67 [ 2 พ.ย. 2566 ]38
8 แผนการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]39
9 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]57
10 กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]46
11 คำสั่ง การแบ่งงาน และการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 2 ต.ค. 2566 ]38
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 15 ก.ค. 2563 ]267
13 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตปร [ 15 ก.ค. 2563 ]228
14 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 15 ก.ค. 2563 ]236
15 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 15 ก.ค. 2563 ]223
16 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 15 ก.ค. 2563 ]221
17 แผนการตรวจสอบประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]221
18 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ [ 1 เม.ย. 2560 ]287
19 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเ [ 1 มี.ค. 2560 ]280
20 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุง [ 1 มี.ค. 2560 ]217
 
หน้า 1|2