องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการตรวจสอบภายใน 67 [ 2 พ.ย. 2566 ]12
2 แผนการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2567 [ 31 ต.ค. 2566 ]14
3 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]20
4 กฎบัตรตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ต.ค. 2566 ]18
5 คำสั่ง การแบ่งงาน และการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 2 ต.ค. 2566 ]19
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 15 ก.ค. 2563 ]242
7 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตปร [ 15 ก.ค. 2563 ]202
8 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี [ 15 ก.ค. 2563 ]208
9 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [ 15 ก.ค. 2563 ]203
10 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 15 ก.ค. 2563 ]201
11 แผนการตรวจสอบประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]197
12 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ [ 1 เม.ย. 2560 ]252
13 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเ [ 1 มี.ค. 2560 ]248
14 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุง [ 1 มี.ค. 2560 ]194
15 สรุปผลการพิจารณา ทบทวน แก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกข้อบ [ 1 มี.ค. 2560 ]212
16 แผนการตรวจสอบประจำปี 2560 [ 29 ก.ย. 2559 ]237
17 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน [ 29 ก.ย. 2559 ]248