องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
191 แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน [ 29 ต.ค. 2560 ]
192 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ราคากลางกา [ 27 ต.ค. 2560 ]
193 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ [ 3 ต.ค. 2560 ]
194 รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน [ 3 ต.ค. 2560 ]
195 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในหน่วยตรวจสอบภายใน [ 29 ก.ย. 2560 ]
196 ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับราคากลางเรื่ [ 27 ก.ย. 2560 ]
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดรา [ 17 ส.ค. 2560 ]
198 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังเรื่องประชาสัมพันธ [ 15 ส.ค. 2560 ]
199 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 [ 2 ส.ค. 2560 ]
200 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดรา [ 14 ก.ค. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35