องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ราคากลางโค [ 25 พ.ย. 2563 ]
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ราคากลางโค [ 12 พ.ย. 2563 ]
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ราคากลางโค [ 12 พ.ย. 2563 ]
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ราคากลางโค [ 12 พ.ย. 2563 ]
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ราคากลางโค [ 12 พ.ย. 2563 ]
36 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนต.ค.63 [ 6 พ.ย. 2563 ]
38 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เ [ 3 พ.ย. 2563 ]
39 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐาน [ 3 พ.ย. 2563 ]
40 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา [ 3 พ.ย. 2563 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35