องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา : www.kampang.go.th

 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การมีส่วนรวมของผู้บริหารท้องถิ่น [ 20 ธ.ค. 2562 ]180
2 จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง ( [ 1 ต.ค. 2562 ]214
3 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วม [ 1 ต.ค. 2562 ]154
4 แผนผังขั้นตอน/การตอบรับเรื่องร้องเรียน [ 3 มิ.ย. 2561 ]270
5 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 3 ต.ค. 2560 ]160
6 รายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารข [ 3 ต.ค. 2560 ]152
7 แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง หรือยกเล [ 2 ก.พ. 2560 ]158
8 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลง ห [ 2 ก.พ. 2560 ]145
9 สรุปผลการพิจารณา ทบทวน เปลี่ยนแปลงภารกิจของ อบต.กำ [ 2 ก.พ. 2560 ]205
10 ธรรมาภิบาลในการทำงาน [ 3 ม.ค. 2559 ]1470
11 ดัชนีรายการตู้เก็บเอกสารที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสา [ 26 ม.ค. 2554 ]200
12 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารตำบลก [ 12 ม.ค. 2554 ]213
13 ขั้นตอนการขอข้อมูล [ 12 ม.ค. 2554 ]164
14 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำ [ 6 ม.ค. 2554 ]159
15 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลกำปั [ 3 ม.ค. 2554 ]210